Adwokat Skierniewice Prawo Spadkowe – Kancelaria Adwokacka Anna Fiotta-Łęcka oferuje pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego. Skutecznie prowadzi sprawy związane z dziedziczeniem, w tym: stwierdzeniem nabycia spadku, działem spadku czy zachowkiem. Śmierć osoby najbliższej prędzej czy później dotknie każdego z nas, często wiąże się to ze skomplikowanym stanem faktycznym i licznymi sporami rodzinnymi dlatego podczas porządkowania kwestii prawnych związanych z dziedziczeniem po zmarłych najlepiej jest skontaktować się  dobrym adwokatem.

W ramach prawa spadkowego oferujemy pomoc w takich czynnościach, jak:

Adwokat Skierniewice Prawo spadkowe - Kancelaria Adwokacka Anna Fiotta-Łęcka specjalizuje się w sprawach z dziedziny prawa spadkowego.

Dziedziczyć w ramach prawa spadkowego może spadkobierca testamentowy bądź ustawowy.

  • spadkobierca testamentowy – to konkretna osoba lub więcej osób wskazanych przez spadkodawcę na mocy jego aktu woli spisanego w formie testamentu;
  • spadkobierca ustawowy – to osoby, które są wskazane przez ustawę, gdy spadkodawca nie wyznaczył żadnych spadkobierców. Dziedziczenie ustawowe odbywa się bazując na rodzinnym związku ze spadkodawcą z uwzględnieniem więzi krwi (pokrewieństwo) lub więzi prawnej (małżeństwo lub przysposobienie).

Przedmiotem prawa spadkowego jest także ustalenie stanowiska prawnego spadkobiercy. Wskazuje się więc:

  • wpływ woli spadkobiercy na utratę bądź zachowanie jego praw i obowiązków nabytych w drodze dziedziczenia (przyjęcie lub odrzucenie spadku),
  • stwierdzenie nabycia spadku, czyli dowód wobec osób trzecich faktu, iż dana osoba jest spadkobiercą,
  • odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe,
  • stosunki prawne między osobami, które dziedziczą ten sam spadek.

Postępowanie spadkowe składa się, ogólnie rzecz ujmując, z dwóch etapów. 

  1. Pierwszy etap dotyczy stwierdzenia nabycia spadku – czyli ustalenia kiedy, w jakich okolicznościach oraz gdzie zmarł spadkodawca, a także kto, jak dużo i na jakiej postawie (testament, ustawa) dziedziczy po zmarłym. W wyniku tego postępowania sąd określa udział ułamkowy spadkobierców w spadku.
  2. Drugi etap – dział spadku – to postępowanie, podczas którego sąd najpierw ustala, jaki majątek zmarły pozostawił, a następnie, biorąc pod uwagę postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (a więc ułamki częściowe), dokonuje zgodnego lub nie podziału fizycznego majątku spadkowego między spadkobierców.

Prawo spadkowe niekiedy bywa skomplikowane. Niewłaściwie sporządzony testament może spowodować, że będzie on nieważny i doprowadzić do dziedziczenia ustawowego, a niewłaściwie przeprowadzone postępowanie sądowe może doprowadzić do braku możliwości swobodnego rozdysponowania majątku. Dlatego najlepiej jest skonsultować się z profesjonalnym adwokatem, który odpowie na wszystkie pytania i wątpliwości, a także przeprowadzi przez czynności prawne w ramach prawa spadkowego.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Kancelarii Adwokackiej Anna Fiotta.