Adwokat Skierniewice Prawo Budowlane – Kancelaria Adwokacka Anna Fiotta-Łęcka oferuje pełną pomoc prawną w zakresie prawa budowlanego oraz związanego z nim postępowania administracyjnego. Nasza kancelaria pomaga przeprowadzać procesy inwestycyjne. Zapewniamy pełne wsparcie prawne w zakresie prawa budowalnego – obejmuje ono przygotowanie projektów umów, opinii prawnych, wniosków, zażaleń, podań, skarg. Oprócz tego tworzymy także pisma w toku postępowań administracyjnych i administracyjno-sądowych.

“Według ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.”Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Adwokat Skierniewice Prawo budowlane - pomoc w zakresie prawa budowlanego

Jako doświadczony adwokat, posiadający wieloletnie doświadczenie w świadczeniu wsparcia prawnego (z zakresu prawa budowlanego) na rzecz dużych i małych przedsiębiorstw, osób fizycznych oraz organów administracji – zapraszam do kancelarii.

Prawo budowlane - usługi

Usługi świadczone przez Kancelarię Adwokacką Annę Fiottę, w zakresie pomocy prawnej obejmującej prawo budowlane dotyczą:

  • doradztwa w procesie bezpiecznego nabywania/zbywania nieruchomości,
  • doradztwa w sprawach stosunków zobowiązaniowych wynikających z umów najmu, dzierżawy, użyczenia,
  • analizy stanu prawnego,
  • udział w postępowaniach wieczystoksięgowych,
  • udziału w postępowaniach podziałów geodezyjnych nieruchomości,
  • reprezentacji w sprawach o odszkodowania związanych z planami zagospodarowania przestrzennego,
  • wiele innych.