Adwokat Skierniewice Prawo AdministracyjneKancelaria Adwokacka Anna Fiotta-Łęcka oferuje pełną pomoc prawną w zakresie prawa administracyjnego. W jej zakres wchodzi zarówno doradztwo, jak i prowadzenie postępowań administracyjnych.

Nasza Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed organami administracji publicznej – zarówno I, jak i II instancji, a także w toku postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

“Prawo administracyjne dotyczy administracji publicznej (pojętej jako pewna dziedzina kultury społecznej) i jest dla niej swoiste, czyli obejmuje to, co jest wytworzone właśnie dla organizacji i działania administracji publicznej, a nie zarazem dla innych dziedzin kultury społecznej.” – Franciszek Longchamps

Kancelaria Adwokacka działa w zakresie prawa administracyjnego materialnego, a w tym:

 • prawa budowlanego,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • ochrony konkurencji i konsumenta,
 • ochrony środowiska,
 • działalności gospodarczej,
 • prawa gospodarczego publicznego.

Adwokat Skierniewice Prawo administracyjne - Kancelaria Adwokacka Anna Fiotta-Łęcka specjalizuje się w sprawach z dziedziny prawa administracyjnego.

Prawo administracyjne - usługi

W ramach prawa administracyjnego oferujemy takie usługi jak:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych,
 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji  państwowej samorządowej,
 • prowadzenie postępowań sądowoadministracyjnych,
 • składanie środków odwoławczych (skarg, odwołań, zażaleń, wniosków o wznowienie postępowania, kasacji),
 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu: prawa administracyjnego materialnego, procedury administracyjnej, postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • pomoc w uzyskaniu koncesji, licencji, zezwoleń,
 • pomoc w uzyskaniu decyzji administracyjnych (pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)

Jeżeli potrzebujesz wsparcia lub pomocy z wyżej wymienionych zakresów naszego działania, zapraszamy do kontaktu.