Adwokat Skierniewice Prawo Gospodarcze – Kancelaria Adwokacka Anna Fiotta-Łęcka oferuje pełną pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego. Wszechstronne prowadzenie spraw dotyczących działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza, zgodnie z ustawą z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, to „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”.

Prawo gospodarcze reguluje stosunki pionowe i poziome. Pierwsze dotyczą stosunków między przedsiębiorcą a państwem i należą do prawa gospodarczego publicznego. Natomiast stosunki poziome dotyczą stosunków między podmiotami między sobą równymi i autonomicznymi, a więc pomiędzy przedsiębiorcami oraz pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Reguluje je prawo gospodarcze prywatne.

Adwokat Skierniewice Prawo gospodarcze - Kancelaria Adwokacka Anna Fiotta-Łęcka specjalizuje się w sprawach z dziedziny prawa gospodarczego.

Prawo gospodarcze - usługi

W ramach prawa gospodarczego oferujemy takie usługi jak:

  • sporządzanie i opiniowanie umów,
  • zakładanie i rejestracja spółek handlowych oraz zmian danych w spółkach,
  • reprezentowanie przed urzędami i organami oraz sądami we wszelkich sporach sądowych oraz sądami polubownymi,
  • przygotowywanie między innymi dokumentacji na potrzeby wniosków o ogłoszenie upadłości,
  • reprezentacja dłużników oraz wierzycieli w postępowaniach sądowych,
  • zakładanie i rejestracja fundacji i stowarzyszeń,
  • porady prawne.

Prawo gospodarcze publiczne

Prawo publiczne gospodarcze – wpływa jedynie na relacje między przedsiębiorcami a państwem. Jest to zbiór zasad określających regulacje prowadzenia działalności oraz przepisy umożliwiające założenie firmy. Określa zakres ingerencji państwa w biznes i ogólne funkcjonowanie gospodarki w Polsce.

Prawo gospodarcze prywatne

Prawo prywatne gospodarcze – reguluje relacje między jednostkami organizacyjnymi oraz między organizacją a konsumentem. Określa wszystkie wymagane warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. W tej dziedzinie podmiotami są osoby prawne, fizyczne, państwo, jak również inne podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym.

Prawo gospodarcze a przedsiębiorca

W prawie gospodarczym dużą wagę ma Kodeks spółek handlowych. W tym akcie prawnym znajdują się wszystkie przepisy dotyczące różnych rodzajów spółek handlowych. Zostały tam określone zasady tworzenia, organizacji, funkcjonowania oraz sposoby likwidacji spółek. Kodeks reguluje również procesy połączenia, podziału i przekształcenia spółek. Obowiązuje on zarówno spółki osobowe, jak i handlowe, takie jak spółka partnerska, jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Prawo gospodarcze - a wsparcie adwokata

Adwokat oferuje wszechstronną pomoc w zakresie prowadzenia Twojego biznesu, co pozwoli Ci skupić się na jego rozwoju. Dzięki profesjonalnej pomocy kancelarii adwokackiej masz pewność, że wszystko jest realizowane zgodnie z prawem, a Twoje działania nie wyrządzają szkody. Jeśli napotkasz trudności, skontaktuj się z nami, a razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. Adwokat Anna Fiotta-Łącka specjalizująca się w prawie gospodarczym w Skierniewicach jest do Twojej dyspozycji.