You are currently viewing Togi Prawnicze
Togi Prawnicze

Wygląd togi, a nawet materiał, z jakiego winna być uszyta, regulują odpowiednie rozporządzenia ministra sprawiedliwości.

Toga, jest suknią fałdzistą z lekkiego czarnego materiału wełnianego lub wełnopodobnego, sięgającą powyżej kostek, około 25 cm od ziemi. U góry ma odcinany karczek szerokości 21 cm.

To, co istotnie różni togi przedstawicieli różnych zawodów prawniczych, to właśnie kolorowe dodatki, tj. wypustki wokół kołnierza i na dole rękawów, a przy kołnierzu (pod szyją) żabot w tym samym kolorze co wypustki.

Dodatki na togach sędziowskich wszystkich szczebli, poczynając od sądu rejonowego do Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych, są fioletowe. Jeśli w składzie orzekającym jest ławnik lub ławnicy, to mają na sobie taką samą togę sędziowska. Tylko sędziowie SN mają nadto całe kołnierze w kolorze fioletowym.

Na togach adwokackich wypustki i żaboty są zielone, ale czasem, raczej wbrew przepisom, wpadają w odcień oliwkowy.

Z kolei u radców są one niebieskie.
Togi prokuratorskie mają te elementy w kolorze czerwonym.

Rzadziej można w sądach spotkać – bo togi w zasadzie powinno się zakładać tylko w sądach, więcej, tylko na sali sądowej – radców Prokuratorii Generalnej RP, a ich togi mają wykończenia w kolorze srebrzystym.

Wreszcie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mają wypustki na togach biało-czerwone. Sędziowie Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego mają nadto birety, które wkładają, kiedy wchodzą na salę rozpraw oraz ogłaszają wyrok.

Podsądni czy osoby będące na sali sądowej w charakterze publiczności powinni nadto wiedzieć, że kiedy sąd (a może być nim także jeden sędzia) wchodzi na salę czy wychodzi z niej, kiedy zwraca się do konkretnej osoby lub ogłasza wyrok, trzeba wstać, czego zresztą sędziowie wymagają. Tak samo wymagają od innych prawników biorących udział w rozprawie właściwego, czyli z respektem, noszenia tóg, by były np. zapięte także pod szyją i wyprasowane. Natomiast przebiegiem rozprawy kieruje i dba o porządek na sali sędzia przewodniczący, który jako jedyny ma na sobie pozłacany łańcuch z orłem.