You are currently viewing Mikropożyczka 5.000 złotych dla przedsiębiorców i jej umorzenie z urzędu
Mikropożyczka 5.000 złotych dla przedsiębiorców i jej umorzenie z urzędu

Ustawa z dnia 4 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tarcza antykryzysowa 4.0) zakłada, że umorzenie pożyczki 5 .000 złotych nastąpi z urzędu.

Zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami antykryzysowymi przedsiębiorca był zobowiązany do złożenia wniosku o umorzenie pożyczki po upływie trzech miesięcy od otrzymania wsparcia. Nie było to jednak wygodne rozwiązanie. Dodatkowo wśród firm pojawiły się wątpliwości, kiedy upływa wyznaczona do złożenia wniosku data. Czy jest to moment wypłaty pożyczki, czy może jakiś inny termin.

Podobnego zdania był rzecznik MŚP, który apelował, aby możliwe było umorzenie pożyczki 5 000 złotych bez konieczności składania wniosku. Dzięki temu pojawiła się możliwość zniesienia tego obowiązku z barków przedsiębiorców, co ułatwi im prowadzenie działalności w dobie epidemii. Urzędy mają możliwość sprawdzić, czy przedsiębiorca prowadzi działalność za pośrednictwem baz CEIDG czy KRS. Z łatwością mogą ustalić, czy był aktywny przez 3 miesiące od przyznania mu pieniędzy.

Powiatowe Urzędy Pracy samodzielnie będą anulowały zobowiązanie, jeśli przedsiębiorca nadal będzie prowadził działalność. Można zatem przypuszczać, że urzędnicy będą sprawdzali przed formalnym umorzeniem, czy działalność nie została np. zawieszona.

Ponadto przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Dlatego też przedsiębiorcy zgodnie z brzmieniem art. 15 zzd ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) nie będą mieć obowiązku zapłaty podatku od umorzonej kwoty pożyczki.